FORGOT YOUR DETAILS?

KOMPLEXNÝ PROGRAM

Ideálnou kombináciou pre optimálne dosahovanie požadovaných cieľov je dodržiavanie oboch zložiek a to stravy ako aj tréningu.

Komplexný program je kombináciou balíčka tréningových plánov a individuálnych nutričných plánov a zahŕňa:

  • Podrobne vypracovaný tréningový plán a všetky jeho zložky
  • Individuálny nutričný plán a všetky jeho zložky
  • Priebežné konzultácie a neustále vylaďovanie oboch plánov na základe feedbacku od klienta, za cieľom zoptimalizovania celkového programu
  • Tipy a triky na zlepšovanie životosprávy a životného štýlu

 

AKO TO PREBIEHA?

Prvým krokom je vyplnenie podrobného online vstupného formulára, kde klient vyplní základné kontaktné údaje, doterajšie pohybové a stravovacie návyky, celkový zdravotný stav, intolerancie a alergie, zranenia, zdravotné obmedzenia a najmä cieľ, ktorý by chcel dosiahnuť.

Na základe týchto informácií je vypracovaný komplexný plán, zahŕňajúci podrobné informácie o stravovaní a tréningoch, ktorý je priebežne upravovaný na základe dosahovaných výsledkov.

Po vyplnení dotazníka je potrebné uhradiť platbu na účet a následne je klientovi do 3 pracovných dní odoslaný vypracovaný individuálny plán na email, ktorý zadal pri objednávke.

 

CENA PROGRAMU

Kompletný program možeš získať za super cenu iba   55 EUR / JEDNORÁZOVO

 

TOP